TerugDownload dit volledige album (Flickr)

3A Les bewegingsopvoeding bij juf. Leslie 3A

Na enkele lessen over de nieuwe voedings-en bewegingsdriehoek, maakten de leerlingen in groepjes van 4 à 5 leerlingen zelf een voedingsdriehoek of bewegingsdriehoek m.b.v. allerlei prenten uit tijdschriften.
Een leerrijke geslaagde opdracht waar teamwork voor nodig was!


Download dit volledige album (Flickr)