Bij problemen kan u steeds terecht bij de klastitularis van jouw kind, de zorgcoördinator of de directie.
Het gehele schooljaar worden de leerlingen via ons kind-volgsysteem opgevolgd, begeleid en besproken.
Indien nodig kan de zorgco, de directie en/of de CLB afgevaardigde aanwezig zijn bij het oudercontact.

Eerste klassikale oudercontacten begin schooljaar 2022-2023

5 september 2022 om 19u KO
6 september 2022 om 19u LO

Individuele oudercontacten schooljaar 2022-2023

Er volgen dan nog drie individuele tussentijdse oudercontacten waar jullie op uitgenodigd worden.

de week van 17 november tot en met 23 november BO
de week van 16 maart tot en met 22 maart BO
de week van 8 juni 2023 tot en met 14 juni

de week van 20 juni 2023 tot en met 27 juni

KO

LO