Bij problemen kan u steeds terecht bij de klastitularis van jouw kind, de zorgcoördinator of de directie.
Het gehele schooljaar worden de leerlingen via ons kind-volgsysteem opgevolgd, begeleid en besproken.
Indien nodig kan de zorgco, de directie en/of de CLB afgevaardigde aanwezig zijn bij het oudercontact.

Eerste klassikale oudercontacten begin schooljaar 2023-2024

5 september 2023 om 19u30

Individuele oudercontacten schooljaar 2023-2024

Er volgen dan nog drie individuele tussentijdse oudercontacten waar jullie op uitgenodigd worden.

Copyright 2024 - Wizarts | All rights reserved
de week van 23 november tot en met 29 november 2023 BO
de week van 6 maart tot en met 12 maart 2024 BO
de week van 5 juni tot en met 12 juni 2024

BO