Opvoedingsklimaat en -zorg

 1. In het opvoedingsproject staan brede zorg en optimale onderwijskansen duidelijk als opdrachtvermeld vanuit de evangelische voorkeur voor de zwaksten.
 2. Het team richt zijn inspanningen op alle leerlingen in hun verscheidenheid en zien dit als een meerwaarde.
 3. In de begeleiding van leerlingen staat het vertrouwen in de mogelijkheden van elke leerling centraal.
 4. Het team spreekt hoopvol over leerlingen en hun toekomst, vanuit een positieve ingesteldheid en geloof in hun groeikracht.
 5. Het opvoedingsproject van de school is het uitgangspunt voor concretisering van het zorgbeleid.
  Bijvoorbeeld:
  • de verdeling van het lestijdenpakket en de puntenenveloppen;
  • de samenstelling van de leerlingengroepen (de groepsgrootte);
  • de keuze voor gelijkwaardige leerlingengroepen;
 6. Het team heeft permanent aandacht voor het leefklimaat op school
  (o.a. respectvol en positief omgaan met elkaar, aandacht voor diversiteit, conflicthantering).
 7. De school zorgt voor initiatieven waardoor de leerlingen weten hoe en bij wie ze terecht kunnen met hun kleine en grote zorgen (o.a. schrijfronde, kindercontacten, leerlingenparlement).