Middagmalen

De school biedt de keuze tussen een warme maaltijd met soep en water of het nuttigen van boterhammen eventueel met soep. Kleuters krijgen een beker water bij de boterhammen. Aan de leerlingen van de lagere school vragen we een drinkfles met water mee te brengen naar school.

Het remgeld is het bedrag dat de school verplicht is te innen en aan de gemeente te storten voor de betaling van de toezichten.

Afspraken voor de eetzalen

Na een bezinnend moment eet men in stilte. Hierbij beogen we een fijne manier van tafelen: eten met mondje dicht, geen ellebogen op tafel, boterham met 1 hand vasthouden, …
Kinderen die klaar zijn mogen fluisteren tegen iemand die ook gedaan heeft nadat er een kort moment in stilte gegeten werd.
Warme refter: we stimuleren  om van alles iets te eten.
Boterhammenrefter: de portie die ouders meegeven zou aangepast moeten zijn aan de hoeveelheid dat kinderen normaal eten. Als milieubewuste school vragen we om boterhamdozen te gebruiken en geen folie.

Zie ook schoolreglement.

Dranken

In de kleuterafdeling

Eigen drankjes worden om praktische redenen niet toegelaten maar water kan steeds verkregen worden. Bij de boterhammen kan ook soep (betalend) verkregen worden.

In de lagere afdeling

Leerlingen brengen een drinkfles met water mee om in de pauze en in de eetzaal te drinken.

De drinkfles kan in de school aangevuld worden op de voorziene momenten.

Bij de boterhammen kan ook soep (betalend) verkregen worden.