Middagmalen

De school biedt de keuze tussen een warme maaltijd met soep en water of het nuttigen van boterhammen en een drankje (soep,plat water.) Eigen drankjes zijn ’s middags niet toegelaten in de eetzaal.

Een overzicht van de prijzen  is terug te vinden op het infoblad.

De kleine winst die de school heeft op de drankjes dient als bijdrage voor verwarming, verlichting, schoonmaak, bestek…en komt op die manier ten goede van uw kinderen.
Het remgeld is het bedrag dat de school verplicht is te innen en aan de gemeente te storten voor de betaling van de toezichten.

Afspraken voor de eetzalen

Na een bezinnend moment eet men in stilte. Hierbij beogen we een fijne manier van tafelen: eten met mondje dicht, geen ellebogen op tafel, boterham met 1 hand vasthouden, …
Kinderen die klaar zijn mogen fluisteren tegen iemand die ook gedaan heeft nadat er een kort moment in stilte gegeten werd.
Warme refter: we stimuleren  om van alles iets te eten.
Boterhammenrefter: de portie die ouders meegeven zou aangepast moeten zijn aan de hoeveelheid dat kinderen normaal eten. Als milieubewuste school vragen we om boterhamdozen te gebruiken en geen folie.

Zie ook schoolreglement.

Dranken

In de kleuterafdeling

Eigen drankjes worden om praktische redenen niet toegelaten maar water kan steeds verkregen worden. Er zijn drankjes te krijgen in de refter (soep, water).

In de lagere afdeling

Water om in de pauze te drinken kan meegebracht worden maar kan ook op school verkregen worden.

De school biedt enkel betalende drankjes aan in de refter.

Keuze

    • Water
    • Soep

Een overzicht van de prijzen is terug te vinden op ons infoblad.