In het basisonderwijs zetelen geen leerlingen in de schoolraad. Onze school werkt reeds vele jaren met een kinderparlement. Vanaf het derde leerjaar kiest elke klas een klasvoorzitter. In de klas worden punten (tips, verbeteringen, waarom – vragen, ideeën, gewone vragen, …) aangebracht. Deze worden in volgorde van belangrijkheid geordend. De voorstellen worden daarna democratisch besproken in de klas. Op elk KP wordt het verslag overlopen en verwoordt de voorzitter het standpunt van de klas. Na elk KP brengt de voorzitter verslag uit in de klas. In de mate van het mogelijke wordt met wat het kinderparlement aanbrengt rekening gehouden.

Het kinderparlement wordt dit jaar opnieuw opgestart.