Het onderwijsnet

Onze school behoort tot het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

Deze organisatie behartigt de belangen van de Katholieke scholen en  zorgt ook voor een deskundige begeleiding van haar scholen.