’s Morgens    Voor 7.30 u. Opvang bij Ferm. Inschrijven bij Ferm.
De ouders voeren de kinderen zelf naar Lobos, de bus brengt de kinderen naar school rond 7.50 u.
7.30 u. – 7.50u. Opvang op school (betalend)
      8 u. – 8.25 u. Opvang op school (gratis)
’s Middags     12 u. – 12.10 u. Afhalen van kleuters en lagere schoolkinderen. (op woe tot 12.30 u.)
12u. – 13.30 u.

13u. – 13.30u.

Opvang voor wie op school blijft eten.

Opvang ook voor wie thuis gaat eten.

Peuters en jongste kleuters kunnen, als er behoefte aan is, een half uurtje in een ‘stille klas’ tot rust komen.

’s Avonds 15.45 u. – 16 u. Vertrek van de eerste schoolbus en de rijen
Het afhalen van kleuters en lagere schoolkinderen gebeurt op de speelplaats aan de Bosdreef en in de nieuwbouw voor de kleinsten.
Kleuters
      16 u. – 17 u.15 Opvang op school op speelplaats aan de Bosdreef of in het klasje aldaar.
      16 u. – 19 u. Opvang bij Ferm: (indien men opvang nodig heeft na 17 u.15)
De bus brengt de kleuters om 16 u. naar Lobos, waar de ouders ze zelf gaan ophalen.
Kleuters die onverwacht toch naar Ferm moeten, kunnen nog mee met de tweede bus om 17 u.15
Lagere afdeling
16 u. – 17 u.15 Studie (betalend)
17 u.15 – 19 u. Opvang bij Ferm.
De bus brengt de kinderen om 17 u.15 naar Lobos, waar de ouders ze zelf gaan ophalen.

De kleuters worden bij de leraar afgehaald door de ouders om een optimale veiligheid te verzekeren. Indien uw kind door iemand anders afgehaald wordt, gelieve de leraar  hiervan te verwittigen. Bij twijfel worden de ouders gecontacteerd voordat de kleuter meegegeven wordt.

Wie opvangproblemen heeft vóór 7.30 of na 17 u.15 dient met Ferm contact op te nemen (09 355 55 34). Ook als uw kind sporadisch meegaat naar Ferm dient u zich eerst te registeren.

Naar school komen

De bus

In Lochristi-centrum rijdt slechts 1 schoolbus voor de beide scholen (St.-Jozef en gemeenteschool) In principe wordt dit vervoer enkel ingericht voor gezinnen die zelf niet voor het vervoer kunnen instaan.

Inschrijven voor de bus of Ferm:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd70_jVaDPG_fgclCr6v0xDD8_Nj8knn1rV_NJ2lgmy7ziyKA/viewform?usp=sf_link

Afspraken

  • De leerlingen komen niet te vroeg naar school, maar ook niet te laat.
  • Ze nemen de kortste weg van huis naar school en omgekeerd: dat is nodig voor de schoolverzekering.
  • We bevelen iedereen aan om de parking op de hoek van de Bosdreef en het winkelcentrum te gebruiken. De ‘rotonde’ aan de school is voorbehouden voor de bus. Gelieve deze oprit steeds vrij te houden. Gebruik deze plaats ook niet om uw kind snel te laten in- en uitstappen
  • Bij het eerste belsignaal worden de boekentassen genomen om bij het tweede belsignaal stil klaar te staan in de rij op de speelplaats.
  • Leerlingen die met de fiets naar school komen passen de aangeleerde verkeersregels toe. Ze stappen de school rustig binnen en verlaten de school met de fiets aan de hand, in de rij met de leerkracht van dienst. De fietsen komen netjes in de fietsenstalling.
  • In het secretariaat kunnen gratis fluovestjes ontleend worden om de zichtbaarheid én dus de veiligheid in het verkeer te verhogen.