TerugDownload dit volledige album (Flickr)

3A Hoekenwerk metend rekenen

We leerden proefondervindelijk over inhouden en gewichten. Hoeveel kan er in deze fles? Wat is het gewicht van deze zak kurken?… Voordat we gingen wegen of gieten, maakten we eerst een schatting. Door het groepswerk leerden we ook fijn samenwerken, taken verdelen, samen naar oplossingen zoeken. Door dingen zelf te doen, onthouden we dit natuurlijk veel beter!Download dit volledige album (Flickr)