TerugDownload dit volledige album (Flickr)

Sociale vaardigheden

Kom uit je tent met je talent!
Een slogan van belang want ieder heeft iets op eigen maat te bieden, zo bleek uit het verslag dat verschillende kinderen brachten over hun klasactiviteit sociale vaardigheden: van knap in natuur, naar knap in taal of wiskunde of muziek of bewegen of sociaal knap of …
Met al onze talenten samen vormen we een kleurrijke groep. Daarin plaatsen we bewondering, verwondering en respect voor een ander én fierheid en blijdschap over wat we zelf kunnen.
En wat als we mekaar niet zo goed kennen? Het vouwspelletje dat Greg voorstelde, is een perfect kennismakingsspel waar iedereen meteen voor te vinden is.
Succes verzekerd en meteen een kans om te tonen wie je bent of wat je kan!Download dit volledige album (Flickr)