TerugDownload dit volledige album (Flickr)

Secretaressedag

Op school zijn heel wat taken!

wie doet dit toch allemaal?

Eten bestellen…                      het secretariaat

Rekeningen maken…            het secretariaat

Facturen inboeken…              het secretariaat

Telefoon beantwoorden…    het secretariaat

Afspraken regelen…               het secretariaat

Wondjes verzorgen…             het secretariaat

Mama of papa bellen…          het secretariaat

Een turnzak vergeten…          het secretariaat

Zwemgerief niet mee…           het secretariaat

Controleren wie binnen en buiten gaat…      het secretariaat

Betalen wat gekocht wordt…                             het secretariaat

En nog zoveel meer…              het secretariaat !

Bedankt lieve mensen van het secretariaat voor het vele werk vaak achter de schermen!Download dit volledige album (Flickr)