Beschikbare plaatsen 2022 2023

Kleuterschool: geen capaciteitsbeperking.

Lagere school:

eerste leerjaar        3 plaatsen

tweede leerjaar      geen plaatsen

derde leerjaar         6 plaatsen

vierde leerjaar        geen plaatsen

vijfde leerjaar         geen plaatsen

zesde leerjaar          1 plaats

Peuters geboortejaar 2021

Heb je interesse in de school, stuur jouw gegevens door via mail en we zorgen er voor dat jullie de nodige info krijgen rond inschrijven.

secretariaat@vbs-lochristi.be

Kinderen van andere geboortejaren

Als de capaciteit het toelaat kunnen kinderen van andere geboortejaren inschrijven op gelijk welk moment. Ouders maken een afspraak met de directie hiervoor op 0472 69 31 62.

Bij het inschrijven van een leerling moet een officieel document (SIS-kaart, identiteitskaart) voorgelegd worden. Dit document moet de identiteit van het kind bevestigen en de verwantschap aantonen.
Bij de inschrijving moet men als ouder schriftelijk bevestigen dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

De school staat in voor alle onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een ontwikkelingsdoel na te streven of een eindterm te bereiken.