TerugDownload dit volledige album (Flickr)

Brievenbus ‘Vervelende gebeurtenissen en pesten op de speelplaats’

Dat de speelplaats dient om zich te ontspannen, hoeft geen betoog. We weten intussen allemaal wel dat de kans bestaat dat plagerijen uit de hand lopen of ongezien zich toch pesterij voordoet. Aan sensibilisering geen gebrek en elke toezichter en leerkracht probeert zo alert mogelijk te zijn en luisterbereid te zijn. Toch hebben sommige kinderen de moed niet om hun verhaal te komen vertellen. Daarom een brievenbus op de speelplaats waarin leerlingen hardnekkig vervelend gedrag en pesterijen per brief kunnen melden.

Een tijd geleden mochten alle leerlingen een ontwerp maken voor zo’n brievenbus. Alle ontwerpen werden uitgehangen en één werd bij stemming onder alle kinderen uitgekozen. Amber en Fien uit 6A zijn uiteraard fier dat hun ontwerp won: proficiat en dankjewel, meisjes! En wie nog niet wist dat Gaetan uit 6A techniek in de vingers heeft, kijk maar naar het resultaat, het mag gezien worden! Dankjewel, Gaetan!

We hopen dat de brievenbus als pest-thermometer zijn dienst zal bewijzen, als hulpmiddel voor hen die minder mondig zijn of de durf niet hebben om directe hulp te vragen. Ook kinderen die onaanvaardbaar gedrag gezien hebben, kunnen hiervan gebruik maken. Op een positieve manier opkomen voor mekaar is immers een gezonde sociale basishouding. En … zijn respect en positiviteit niet twee van de vijf pijlers van onze schoolvisie?

 Download dit volledige album (Flickr)