TerugDownload dit volledige album (Flickr)

6ABC M.E.G.A.

Vandaag startte het zesde leerjaar met het vormingspakket M.E.G.A., dat staat voor Mijn Eigen Goede Antwoord. De leerlingen maakten kennis met agent Perry Gautier die het pakket inleidde en de eerste sessie bracht. Het M.E.G.A.-pakket bestaat uit 10 sessies waarbij leerkrachten en politie elk een deel voor hun rekening nemen. Doelstelling van het M.E.G.A.-project is kinderen van het zesde leerjaar basisonderwijs weerbaarder te maken ten aanzien van risicogedrag in het algemeen en het misbruik van genotsmiddelen in het bijzonder.
De klemtoon ligt op het aanleren van sociale vaardigheden zoals het herkennen van en omgaan met sociale druk en stress, het assertief leren reageren op ongewenste voorstellen en provocaties en het efficiënt leren contacteren van geëigende hulpverleningsinstanties.Download dit volledige album (Flickr)