TerugDownload dit volledige album (Flickr)

3C Doe-opdrachten inhoudsmaten en gewichten

De leerlingen van 3C kregen een aantal doe-opdrachten om in groep uit te werken. Samen met de juf en de zorgjuf gingen ze aan het werk. Ze leerden inhouden schatten, meten, vergelijken. In hun groep leerden ze ondertussen ook samenwerken, taken verdelen,enz… kortom: sociale vaardigheden. Ook met gewichten gingen ze aan de slag. Hoe zwaar weegt een kilogram? Weegt de verpakking meer/minder dan 1 kg? Dit vergde heel wat denkwerk, overleg, organisatie binnen de groepjes. Het was een leerrijke uitdaging: wat je zelf kan doen, onthoud je ook veel beterDownload dit volledige album (Flickr)