TerugDownload dit volledige album (Flickr)

1ABC Victor en zijn goedgevoelmachine

Deze namiddag kregen we bezoek van Victor en zijn goedgevoelmachine.
Victor is een grappige uitvinder die zijn eerste uitvinding ‘de goedgevoelmachine’ aan ons kwam tonen.
Door deze machine ontdekten we of Victor zich goed of niet goed voelde.
Samen met Victor gingen we op zoek naar ‘groene’ en ‘rode’ gedragingen, gedachten en gevoelens of naar aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag zoals pesten.
Tot slot kregen we ons eigen ‘goedgevoellatje’ die we in de klas kunnen gebruiken om aan de juf te tonen hoe we ons voelen.
We gingen dan ook allen met een fijn gevoel naar huis!Download dit volledige album (Flickr)